INDIENEN VAN UW AANVRAAG

Voordat u uw aanvraag indient, dient u ervoor te zorgen dat u alle verplichte bijlagen digitaal heeft verzameld. Tijdens het invullen van het gemeentelijk aanvraagformulier wordt u gevraagd om deze bijlagen te uploaden. U kunt uw aanvraag dus niet voltooien zonder de bijlagen te verzenden.

KLIK OP DE KNOP VOOR HET INDIENEN VAN UW AANVRAAG:

Na het indienen van uw aanvraag kan het zijn dat de afdeling vergunningen van de gemeente Lelystad nog vragen heeft, of dat uw bijlagen nog niet helemaal volstaan. De Gemeente Lelystad neemt dan contact met u op. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u altijd een beroep doen op ECL. Wij helpen u graag.